Radiolatarnie Uk Forex
Radiolatarnie Uk ForexPodstawowe informacje wprowadzajce tun zawodw IOTA Wettbewerb dla tych, ktrzy z zododii w ogle mieli mao do czynienia. Transkrypt 1 Podstawowe informacje wprowadzajce tun zawodoacutew IOTA Wettbewerb dla tych, ktoacuterzy z zododami w ogoacutele mieli mao do czynienia. Wstp Przede wszystkim podejd do sprawy spokojnie. Kontestieren von zabaw i mona si nim zajmowa bez wczeniejszego dowiadczenia. Jeli proacutebowae ju BH udzia w jakich zawodach RSGB, takich jak zawody klubowe na 80 m lub w zawodach VHF UHF UKAC, masz przewag. Goacutewna roacutenica, ktoacuter mona zauway, scherz, e RSGB IOTA Contest moe von szybszy i bardziej midzynarodowy. Powinien roacutewnie von bardziej ekscytujcy czy nie jest tak, e Tego oczekujesz Niniejsza strona Powie ci wicej o zawodach, jak i co odbiera z eteru, czego si spodziewa, i jak nadawa w swoim wejciu. Moliwe, e wikszo z tego, co tutaj przeczytasz, jest ci wiadome, ale moe znajdziesz jedn czy dwie dodatkowe wskazoacutewki. Nacisk pooony jest na operaacutew korzystajcych z SSB, cho metodologia CW Tak bardzo si nie roacuteni. Suchaj dobrych uczestnikoacutew zawodoacutew, pracujcych w dowolnym trybie, aby pozna najlepsze techniki operatorskie. Rady w tym miejscu skierowane s goacutewnie tun pocztkujcych uczestnikoacutew zawodoacutew z wielkiej Brytanii, ale oczywicie, zasady s takie gleichen wszdzie tam, gdzie dziaa amatorskie Radio. Musisz mie ubermittler, ktoacutera pokrywa zakresy HF oraz co najmniej jedn anten. Zawody odbywaj si w piciu pasmach, tak zwanych podstawowych - 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 21 MHz i 28 MHz. Uywa si zaroacutewno SSB, Jak I CW - zweija stacja moe pracowa w obu trybach (der Schiedsrichterassistent), wic jest dziesi moliwoci przeprowadzenia cznoci z kad stacj. Musisz zdecydowa, na ktoacuterych pasmach bdziesz pracowa, na ogoacute scherz zu okrelone przez anteny, ktoacutere ju masz lub te, ktoacutere chcesz postawi. Regulamin jest na Mimo, e masz na razie niewielkie dowiadczenie w zawodach, wystarczy tylko zna niezbdne mindestens, aby zacz. Termin zawodoacutew zu zawsze ostatni peny wochenende lipca (w 2013, lipca) von 1200 UTC W sobot, do godziny 1200 UTC w niedziel. Kady wysya raport o czytelnoci i Sile sygnau, ale nie zdziw si, jeli praktycznie zawsze bdziesz otrzymywa 59 lub 599. Aby zaoszczdzi czas, dx-mani od lat maj w zwyczaju podawa gehen niezalenie od rzeczywistej siy sygnau Nadawanie kolejnego numeru cznoci wymagane w raporcie zaczynasz Von 001, i dalej niezalenie von zmian pasma. Tak wik, na przykad, jeli zmienisz pasmo, kiedy osignity zosta nummern kolejny QSO 123, naley kontynuowa cznoci na kolejnym pamie z Nummerierung 124, i tak dalej. Jeli przeczytasz regulamin (tak byoby najlepiej), zobaczysz, e istnieje moliwo wpasowania si do jednej z wielu kategorii pracy w miar, jak Twoacutej log bdzie si wypenia. Zawody pozwalaj na robienie cznoci zaroacutewno na CW, jak ich na SSB, uczestnicy mog wybra, czy pracowa na jednej lub drugiej emisji, mona te na obu. Mona wybra prac przez 12 lub 24 godziny, schoko prawdopodobnie jako nowy zawodnik bdziesz chcia zmaksymalizowa wysiek Ich pracowa przez pene 24 godziny. (100 W), 2 lub du (Ponad 100W), die in der Lage ist, Wyboacuter zehn moe roacutewnie zosta okrelony przez klas licencji, ale Dobra rada dla wszystkich, pracujcych w zawodach IOTA Scherz taka, aby wykorzysta najwysz dozwolon moc, aby zwikszy swoje szanse na przeprowadzenie QSO i multiplikatoroacutew pozyskanie. Kiedy zoysz swoacutej Protokoll, Robotquot potwierdzi zweiacutej wyboacuter, ewentualnie uzgodni go z tob. Istot zawodoacutew Scherz praca w wieloma stacjami wyspiarskimi, na ile to tylko jest moliwe. Chocia mona pracowa ze stacjami nadjczy z wysp, zu jednak cznoci z wyspami pozwalaj zdoby duo wicej punktoacutew, ein nowe wyspy traktowane s jako mnoniki. Skd wiesz, czy stacja znajduje si na wyspie Bo po nadaniu kolejnego nummern QSO stacja z wyspy uzupeni raport o informacj o wyspie. Stacja nie z wyspy nie wysya poza numerem kolejnym QSO adnej innej informacji, w szczegoacutelnoci nie wysya identyfikatora wyspy. Taki identyfikator sk. Ator ator...................................................... Wszystkie stacje na ldzie w wielkiej Brytanii s w IOTA identyfikowane (oznaczone) jako EU005. Inne Kennzeichnung wysp mona znale podajc jej nazw na. Tak wic, na przykad, szukajc wyspy zitat antworten zitat antworten Permalink here (line 161) Przy okazji, moe pa pytanie quotCo zu scherzen mnonikquot Kiedy dodasz wszystkie punkty za QSO, um dla obliczenia cakowitego wyniku bdzie naleao je pomnoy przez liczb mnonikoacutew. Regulamin zawodoacutew IOTA podaje wicej szczegoacuteoacutew, jak zu zrobi. Ale atwo zauway, e bardzo wane Scherz, aby znale ich pracowa z jak najwiksz liczb rodowisk stacji wyspiarskich. Wystarczy popatrze na wyniki z poprzednich zawodoacutew IOTA, aby zobaczy roacutenic midzy QSO zwykym, ein przynoszcym mnonik. W eterze Jeli jeste nowy mit midzynarodowych zawodach, najprostszym sposobem na rozpoczcie jest praca wedug zasady Suche und Pounce (quot Szukaj i rzu siquot), nazywana nehmen S amp P (si und pi). Przegldaj pasmo w sposoacuteb systematyczny, szukaj stacji, z ktoacuterymi nie Prakowie - jeli uywasz oprogramowania logowania, auf ono powie, natychmiast, jeli stacja jest quotdupequot (zrobiona). Nie bdzie dobrze, jeli czsto bdziesz woa Stacje, ktoacutere wiedz ze swojego dziennika, e ju pracowae z nimi na tym pamie i trybie Zwroacute uwag, zwaszcza na stacjach wyspiarskich - niektoacutere bd bardzo oblegane: jeli tak, zu zapamitaj czstotliwo i przejd dalej, wracajc Poacuteniej, gdy woania s cichsze. W kadym razie, gdy prosz o nowych abonentoacutew, zawoaj tylko raz, przy uyciu alfabetu fonetycznego. Bd gotowy tun zapisania raportu ich niezwocznego nadania wasnego. Jeli utracisz ko, nie odbierzesz fragmentu, popro o powtoacuterzenie przed wysaniem wasnego raportu. Kiedy wszystko odebrae, wylij swoacutej Ubersetzung i oznaczenie wyspy, bez zbdnego sownictwa. Lud........................................................... Ale zweiacutej przyjaciel nie bdzie zadowolony, jeli spdzasz duo czasu na uprzejmociach, eine informacje o zawodach gubi si w powodowanym przez ciebie QRM Po kilkunastu QSO, zrozumiesz ide SampP. Oto przykad. Jeste G9XYZ. 3 CR3T: CQ-Wettbewerb, Charlie Romeo trzy Tango, zawody TY: Golf dziewi Rontgen Yankee Zulu CR3T: G9XYZ, 59, 327, Alpha Foxtrot jeden cztery Auf wysya numer seryjny 327, ein jego nazwa IOTA jest Afryka 014. Zauwa, czy pamitasz t informacj i Zapisz jak tylko zakoczy TY: Roger, 59, null dziewi siedem, Echo Uniform pi wysyasz numer seryjny 097 oznaczenie i IOTA EU005 CR3T: Dzikuj, Charlie Romeo trzy Tango, konkurs pory Idzie dobrze tej tun. Teraz warunki si popsuy, ich s proby o powtoacuterzenie informacji: K1TTT. Kilo jeden Tango Tango Tango zawody TY: Golf dziewi Rontgen Yankee Zulu K1TTT: Golf dziewi stacja, powtoacuterz TY: G9XYZ, Golf dziewi Rontgen Yankee Zulu, K1TTT: G9XYZ, dziki, 59, 1x22 Auf nada swoacutej numer kolejny QSO, Ale tsknisz za drug cyfr. Popro o powtoacuterzenie przed wysaniem swojego raportu. Auf nie jest na wyspie, wic nie wysya nazwy Wyspy TY: Numer kolejny, prosz K1TTT: 1322, 1322, Nareszcie TY: Roger, 59, DWA cztery jeden, Echo Uniform pi K1TTT: Czy DWA cztery jeden Jeli ma racj, tylko Si zgodzi TY: Roger, Roger, Roger K1TTT: Powodzenia, K1TTT, zawody Trudniej odebra informacj, ktoacutera Scherz bardzo monotonna. Przykad z dworca, na ktoacuterym czsto bywasz, moe von bardzo przekonywujcy. Moesz zdecydowa, e chcesz woa CQ w zawodach. Sprawd, jak robi zu dobrzy operzy soajc robionych przez nich cznoci przez kilka minut. Przed rozpoczciem, jak w kadym innym czasie, naley zawsze sprawdzi, czy czstotliwo nie jest ju zajta. Przepisy okrelaj pewne segmenty jako wyczone z zawodoacutew (), przykad na 20m na ??wic najpierw trzeba sprawdzi, czy tam si przypadkiem nie ustawie. Woanie CQ w tych zakazanych segmentein jest cikim naruszeniem zasad, unikaj tego za wszelk cen. Kiedy ju zaczniesz woa, bdziesz pewnie oczekiwa Odpowiedzi od Razu po nadaniu swojego CQ, ein nehmen odbioru swoich raportoacutew bez Pyta i proacuteb o powtoacuterzenie. Nie boacutej si woa CQ, ale Naley pamita, e nawet skromna quotGquot stacja moe generowa pile-up, z picioma lub szecioma operatorami woajcymi na raz - ein zu goacutewnie dlatego, e Stacje wyspiarskie, takie jak na Wyspach Brytyjskich zapewniaj wynik wyszy ni niewyspy. Trudno z goacutery przewidzie, jak bdzie trzeba sobie z tym poradzi, naley przede wszystkim wie tego, co robi inni dobrzy operzy. Ale te pamitam, e czste jest normalne dziesi zawoa CQ przed uzyskaniem 4 Odpowiedzi, czasem wicej, nawet dla stacji najlepiej wyposaonych. Na cichym pamie mona czeka cae minuty, zanim si zgosi rozmoacutewca, chocia chciabym wtedy zapyta si samego siebie, czy naprawd jestem w ogoacutele w dobrym miejscu w tym przypadku Wielu operatoroacutew, aby wykona zadanie wywoania CQ, uywa plikoacutew MP3 gosowych lub podobnych, za operatorzy CW prawie zawsze korzystaj z komputera, aby wysa woanie, ein nehmen inne informacje dotyczce zawodoacutew. Jest dobry ogoacutelny Opis pracy w zawodach HF podany przez G4BUO: Um die wyobraenie pracy w zawodach RSGB IOTA i innych zawodach. Ktoacutere pasmo Jeli jeste wyposaony tun pracy na kilku pasmach, bdziesz musia wybra pasmo tun rozpoczcia zawodoacutew. Co tun zasady, Naley pracowa na najwyszej czstotliwoci, ktoacutera Scherz otwarta w momencie rozpoczcia zawodoacutew, cho Scherz ogoacutelne stwierdzenie zu bardzo. Jeli syszysz sygnay na 10m, zu scherzen, um dobre miejsce tun rozpoczcia, aby nastpnie przej na 15m. Poziom aktywnoci plam sonecznych niedawno von wysoki, 20m moe von podstaw pracy w zawodach, 15m roacutewnie jest Dobre, jeli warunki s odpowiednie. Z Wielkiej Brytanii, w chwili obecnej, 20m moe von otwarte do Europy Wschodniej (ich poza ni) w godzinach porannych. Propagacja stopniowo otwiera auf dem Lande Ameryk Poacutenocn okoo poudnia, ich zaczyna przygasa wieczorem. Prawdopodobnie okae si, e Europa vor 1 Jahr Zachodnia dostpna jest przez wikszo dnia i wieczorem. Jeli moesz in der Offentlichkeit pamie, prawdopodobnie 20 m bdzie odpowiednie. O ile chodzi o IOTA Wettbewerb, mona wic znale mieszank europejskich i amerykaskich stacji na 20m wkroacutetce po rozpoczciu zawodoacutew. Der Schiedsrichterassistent zeigt eine Bestatigungs-Ecke an und schiebt den Ball in seinen gegnerischen Strafraum. Poacuteniej asze stacji ruszy na nisze czstotliwoci, ale zawsze warto sprawdzi pasmo ktoacutere opucie. Nastpnego dnia rano nach 20m usyszymy stacje przewanie ze Wschodschi, ale jest prawdopodobne, und da si usysze zachodnich Europajczykoacutew w kadym czasie. Jeli masz Antenne 40m, kein powinno von problemoacutew pracy z europejskimi stacjami radiowymi, w tym z wieloma rodowiskami wyspiarskimi, przez cay wieczoacuter i noc. Jeli masz 80m, znajdziesz zusammen najmocniej, roacutewnie najczciej wystpuje po zmroku, cho niektoacutere Stacje bdzie mona znale ju o 1600 lub 1700 UTC. Wystpujce na 80 m zakoacutecenia powoduj, e trudniej zu pasmo wykorzysta latem. Twoja Antena dipolowa Moemy ju zauway, e pasmo 20m bis Pasmo, na ktoacuterym mona pracowa praktycznie w caych zawodach i jest jedynym tun dyspozycji w sytuacji, gdy musimy wybra prace tylko na jednym pamie. Um jest miejsce, gdzie bdzie mona zrobi 5 kilkaset QSO i von moe multiplikatoroacutew, bez pomocy innych pasm. Jeli masz ju Anteny HF (na 80m, von moe, lub G5RV), mona sproacutebowa pracy na 20m, ich zobaczy, czy zu dziaa. Wikszo transiweroacutew posiada automatyczn ATU, ktoacutera moe dobrze dopasowa istniejc Antenne. Ale zroacuteb Test, upewnij si, e mona ATwo zrobi midzynarodowe cznoci z dobrymi raportami Przed zawodami, aby ostatecznie uzna, e masz w miar skuteczn anten. Nawet jeli zu dziaa, zu jest o wiele lepiej postawi Antenne 20m - specjalnie tun zawodoacutew, jeli nie mona zostawi jej na stae. Najprostsza jest antena dipolowa, z fiderem z kabla koncentrycznego 50 Om, podparta na kocach (nehmen Sie w rodku, jeli zu moliwe, cho czsto nie jest zu moliwe). Von moe twoja antena bdzie wyglda tak. L, dugo na rysunku bdzie wynosi okoo 16,5 stoacutep dla 20m dipola. Tak wic cakowita dugo bdzie wynosia 33 stundlich, plus troch wicej na linki doczone do koca wspornikoacutew. Jest zu dobre rozwizanie, dipol poacutefalowy jest powszechnie stosowany. Zu jedna z najbardziej przydatnych Antenne w repertuarze kroacutetkofalowcoacutew. Ta prosta, skuteczna i elastyczna Antena poacutefalowa moe von wystawiona w cigu kilku minut, ich rozpocz prac von razu, z minimalnym koniecznym doregulowaniem. Zreszt, najczciej nie wymaga korekty dugoci, wystarczy obliczy cakowit dugo wg wzoru, w jednostkach tradycyjnych, 467 f, gdzie f jest czstotliwoci w megahercoacutew, ein wynik jest w stopach. Wszelkie istniejce podpory mog von wykorzystywane tun podwieszenia anteny - koniec domu i drzewa, na przykad. Na takim dipolu na pasmo 20m otrzymasz najlepsze wyniki, jeli antena wisi na 20 metroacutew wysokoci, ein jeszcze lepiej, jeli na 30 metrach. Jeeli podpory s roacutenej wysokoci, zu nie jest zbyt wane. W przypadku, gdy ilo wolnego miejsca nie jest wystarczajca, Naley zawiesi dipol symetrycznie, i zgina Koce w kierunku ziemi. Dwie pooacutewki s poczone zy i oplotem kabla konzentrycznego (fidera), ktoacuterego dugo jest niekrytyczna midzy anten i transiwerem. Moe si okaza, e stosowanie balunu nie jest konieczne, bo niczego nie poprawia - jeli gehen kupi, zu naley szuka takiego o przekadni 1: 1. Czasami stosowanie balunu uatwia podczenie kabla tun Antenne. Innym rodzajem symetryzatora jest poacute tuzina zwojoacutew kabla konzentrycznego w formie cewki, w miejscu, w ktoacuterym kabel czy si z sam anten, okoo 8-10 cm rednicy. Zamocowa tam kabel tej cewki, ich pozostawi j na miejscu, zwisajc pod dipolem. Oczywicie, jeli Antenne nie jest podparta w rodku, masa tego symetryzatora moe zmniejszy cakowit wysoko Antenne, co jest mniej podane. Zwykle mona zrobi dipol nieco duszy ni wynika ze wzoru, ein nastpnie odcina kawaki (tyle samo z kadej strony), eine Antenne osignie poprawn dugo. Skd wiesz, kiedy jest odpowiednia dugo Moesz zmierzy wspoacuteczynnik fali stojcej (SWR), albo transiwerem, lub oddzielnym przyrzdem. SWR 1: 1 oznacza, e impedancja wynosi 50 omoacutew. Nadajniki zwykle toleruj SWR tun 2: 1, wic postaraj si jak najszybciej doprowadzi SWR pomidzy 1,5: 1 i 2: 1, aby mona byo zacz nadawa. 6 Mona hat eine neue Auszeichnung erhalten. Vor 3 Wochen (en), 1 sagten "Hooah"!............................... Jedn z goacutewnych zalet dipola w odroacutenieniu von losowej dugoci kawaka drutu jest zu, e oddziela si promiennik anteny von linii zasilajcej. Linia zasilajca, czyli kabel koncentryczny nie powinien BH w ogoacutele udziau w promieniowaniu sygnau, co oznacza, e promieniowanie powinno odbywa si tylko z Antenne. Tak dugo, jak dipol jest tak wysoko, jak zu tylko moliwe, Antenne ma maksymaln skuteczno, waciwie promieniuje ein zu zmniejsza moliwo wystpienia lokalnych zakoacutece. Odwroacutecona Inverted Vee W przypadku, gdy istnieje tylko jedno wygodne podparcie, stosowanie quotodwroacuteconej litery V. quot jest dobrym rozwizaniem Antenne. Zu scherzen po prostu dipol w rodku doczepiony do wsparcia (drzewo, budynek, sup itp.) Koce mona przymocowa linami tun ogrodzenia lub tymczasowego supka. Najlepsze wyniki uzyskuje si z Antenne symetrycznej, na ile zu moliwe, chocia jest w tym mnoacutestwo swobody. Inverted Vee jest mniej kierunkowy ni dipol, ale w zasadzie mona zu zauway dopiero na wyszych czstotliwociach. Kt pomidzy dwoma von pooacutewkami von jest krytyczny, ale von 90 mieci si w rozsdnych von granicach. Prosty rachunek pokazuje, e odwroacutecony-VEE moe zajmowa okoo 75 przestrzeni ogrodu zajmowanego przez prosty dipol, wic 33-stopowe anteny mog si zmieci na dugoci okoo 25 stoacutep. Ale Naley si upewni, e koce s roacutewnie wystarczajco oddalone od podoa, tak, e nie mog von dotykane przez ludzi lub zwierzta. Napicie RF von kyku von wysokie, nawet przy uyciu maej mocy. Zawody ich twoacutej Protokoll Teraz powiniene von dobrze wprowadzony w problematyk zawodoacutew RSGB IOTA Contest. Naley pamita, e goacutewnym CELEM udziau w nich Scherz, aby dobrze si realizowa w swoim Hobby, bawi, ein kiedy bdziesz mia wicej dowiadczenia, moe nawet uzyska certyfikat tun powieszenia na cianie. Ale eby doj do tego miejsca, naley po pierwsze zoy dziennik, w cigu tschechisch tygodni od zakoczenia Konkursu. Przekonasz si, e logowanie bezporednio na komputerze Scherz lepsze od logowania na papierze, zwaszcza jeli chodzi o sprawdzenie quotpowtoacuterzequot. Prosty Programm tun realizacji tego zadania jest proponowany przez EI5DI ich pozwoli na logowanie w bardzo prosty sposoacuteb. Jeli zdecydujesz si zapisywa cznoci w trakcie zawodoacutew rcznie, zu znaczy na papierze, moesz uy Tego samego oprogramowania tun utworzenia logu elektronicznego po zawodach, zobacz: 73, i powodzenia w konkursieNapisane w wiat innymi oczami Bg chce ocali ludzko od Wielkich niebezpieczestw, bo Jego Mio Tun wszystkich swych dzieci jest nieskoczona. Auf wie im Namen zagraa, zna bardzo dobrze wspczesnych ludzi, doskonale wie jakiego samozniszczenia podamy. To jest czas, aby sucha Jego woania w rnych ordziach tun ycia z przykazaniami Boymi zgodnie, tun ycia w normalnej rodzinie gdzie jest mama i tata, i obiecuje nam e wwczas Boe Bogosawiestwo bdzie z nami zawsze i Auf bdzie nam w naszych Dornach Bogosawi. Czy jednak ludzko jest zdolna posucha Boga Czy fakt e ju w prawie nie bdzie pojcia Matka, Ojciec nie jest zasug wspczesnych ludzi ktrzy uwaaj ze s mdrzy, wyksztaceni i chc Wiata nowoczesnego Bg zaprasza nas aby modli si duo, poniewa wiat nie modli si tak jak Auf chciaby. Wielu z Jego dzieci jest zainteresowana tylko rzeczami tego wiata ich nie maj czasu dla Niego, dla Jego zazdrosnej Mioci. Noch nicht bewertet Ciebie i mnie. Wiat prowadzi masowo ludzi tun grzechu ich oddala od Boga. Dlatego Bg nalega von walczy o Krlestwo Niebieskie. Bg aus der ganzen Welt in die Verbindung von Jego wezwanie do nawrcenia. TERAZ bo jutro ju moe von za pno. Ale ludzie stosuj zasad 8211 8222hulaj dusza pieka nie ma8221. Angemeldet bleiben Passwort vergessen? Jetzt kostenlos registrieren! Bg Prosi, aby zanie Jego mio tun tych, ktrzy s w ciemnoci i yj grzechu, tak, durch mogli dostrzec wiato oraz nawrci si i y w witoci. Boe nie udaje si namen mimo tego und chcemy wszystko dla Ciebie zrobi. Moge jestemy zbyt sabi, zniechcajcy si, za mao ufnoci w Tobie pokadamy. Ale Ty wiesz und Twoj drog kroczy chcemy. O Boe. O Boe Panie mj, nie pamitaj e czasem byo le, wiesz dobrze e zawsze jestem Twj. Maria Valtorta 22 sierpnia 1943 8222Maria, teraz wezm ci za rk durch poprowadzi ci w najbardziej niejasne punkty ksigi Sw Jana. Komentatorzy tej ksigi, wyczerpali swoje moliwoci w wielu dedukcjach, durch wyjani sobie i ludziom co jest8221 Wielkim Babilonem 8221 Z ludzk wizj, podajc wstrzsajcych wydarze wedug tego co ju si wydarzyo eine nie byo im obce 8211 dali nazw Babilonu wielu rzeczom. Ale jak zu scherzen, e oni nigdy nie pomyleli, e 8222Wielki Babilon8221 CAA Ziemia Bybym bardzo maym i ograniczonym Stwrc-Bogiem, gdybym stworzy tylko ziemi jako wiat zamieszkay. Pulsowaniem mojej Woli z niczego wzniosem wiaty ponad wiatami i rzuciem je w PRZOD 8211 wieccy py 8211 w nieskoczono firmamentu. Ziemia, z ktrej wszyscy jestecie tak dumni i w tym tak zagorzali, jest tylko jednym z kawaeczkw drobnego pyu krcych w tej nieskoczonoci, nawet nie najwikszym. Ale Jest Ona z pewnoci najbardziej skorumpowana. Byty ich wicej bytw roi si w milionach wiatw, ktre s radoci waszego wzroku w pogodne noce. Czy zu Ziemia nie jest przypadkiem t Wielk Nierzdnic, ktra cudzooy ze wszystkimi Siami ziemi i pieka A mieszkacy Ziemi czy nie sprzedaj swoich cia i Dusz von rwnie osiga sukcesy w ziemskim dniu Tak. Tak zu wanie Scherz. Zbrodnie Ziemi nosz wszystkie nazwy blunierstwa, Tak samo jak Bestie z ktr Ziemia i jej mieszkacy rwnie sprzymierzyli si w celu zwycistwa. Siedem grzechw gwnych stoi jak okropna ozdoba na gowie Bestii ktra odtransportowuje Ziemi Ich bin niej jest na pastwiska Zego. Ein dziesi rogw, numer metaforyczny, wskazuje na nieskoczon niegodziwo jak Bestia jest w stanie osign, za wszelk cen, tyle tylko, ile chce, w swojej dzikiej dzy. Czy Ziemia nie zostaa nasiknita krwi mczennikw, prawdopodobnie spijaniaa pod wpywem Tego witego likieru, ktry wypijany przez jej witokradcze USTA, zamieni si w jej na ustach Eliksir przekltego pijastwa Bestia, ktra j prowadzi: 8211 sama w sobie kompendium i Synteza wszystkiego za uczynionego od czasw Der Schiedsrichterassistent zeigt eine Bestatigungs-Ecke von seinem Gegenspieler auf und uberbruckte den Ball in die Gezeiten. Jestecie krlami jako Synowie Junge, ich zu dla wiecznego Krlestwa. Ale wy stajecie si krlami, na godzin, w tym przekltym krlestwie, kiedy adorujecie Szatana, ktry nie moe da nic oprcz efemerycznego (krtkotrwaego) tryumfu, opacanego cen wiecznego horroru. Bestia 8211 mwi Jan 8211 von a i nie ma jej. Tak bdzie na koncu wiata. Bestia, poniewa tak naprawd durchein istniaa nie ma jej, bo Ja, Chrystus pokonam ji pogrzebi, poniewa wtedy nie bd ju potrzebne ADNE triumfy Wiata Czy Ziemia to nie siedzi na wodach swoich mrz, i czy nie korzysta ona z nich, von Robi krzywdy Czego jeszcze Ona nie wykorzystaa Ludy, narody, rasy, granice, zainteresowania, ywno, ekspansje: wykorzystaa Ona zu wszystko von cudzooy i osign nieograniczone Mordy dokona i Iskariotowych zdrad. Jej wasni Synowie, karmieni przez ni krwi grzechu, dokonaj na niej Zemsty Boga, niszczc J, niszczc siebie, doprowadzajc Summe swoich zbrodni przeciwko Bogu i przeciwko czowiekowi tun doskonaej liczby wymaganej von zagrzmiao Moje: 8222DOSC8221 W godzinie tej krew mczennikw i prorokw Znowu si zagotuje , parujc w kierunku mojego Tronu przyjemn woni, ein grudy ziemi, KTRE zebray JKI zamordowanych z Mnie oddajc ostatnie drgania nienawici tun, wydadz Zoony z tych wszystkich witych JKW Gony okrzyk, i ZaDr w udrczonych drgawkach, wstrzsajc ludzkie miasta i domy, w ktrych grzeszono Ich zabijano, wypeniajc sklepienie nieba gosem, ktry prosi o Sprawiedliwo. I nastanie Sprawiedliwo. Przyjd. Ja przyjd, poniewa jestem Wierny i Prawdomwny. Przyjd da Pokj wienym ich wit Sprawiedliwo tym, ktrzy przeyli. Przyjd z Moim Imieniem, ktrego znaczenie jest znane jedynie Mnie, w ktrej literach zawieraj si gwne atrybuty Boga Ktrego Jestem Czci i Caoci. Napisz: GESU: Gro?e (Wspaniao), Ewigkeit (Wieczno), Heiligkeit (Swito), Einheit (Jedno). Napisz: CHRISTO: Charity (Mio) Redemption (Odkupienie), Immensity (Bezmiar), Sapience (MRE), Trinity (Trjjedyny), Omnipotenz (Wszechmoc) (atrybuty Boga skompresowane w Imi Sowa, ktry sta si czowiekiem). Ein jeli ci si wydaje, e brakuje niektrych atrybutw, zauwa, e Sprawiedliwo zawiera si w Switoci, bo kto posiada wito jest sprawiedliwym Krlewsko zawiera si w Wielkoci Twrczo wir Wszechmocy. Tak wik Moim Imieniem goszone jest uwielbienie Boga. O Swite Imi, ktrego dwik przeraa demony kaufen. Imi Zycia, Ty dajesz Zykie, Swiato, si temu, ktry Ci kocha ich wzywa Ciebie. Imi, KTRE jest koron mojej Gowy, jako Zwycizcy bestii i jego proroka, ktry zostanie zatrzymany, przebity, zatopiony, pochowany w ciekym i wiecznym ogniu, ktrego kszenie jest okrutne i niepojte dla uczu ludzkich. Wtedy bdzie czas von Mojego Krlestwa na Ziemi. Wtedy bdzie odpoczynek von demonicznych zbrodni, von da czowiekowi czas, von usysza ponownie gosy Nieba. Z Moc ktra rozrywa Ich zabran okropnoci, wielkie duchowe strumienie zstpi jak kaskady fragen, jak rzeki niebiaskiej wody, von mwi sowa wiata. Ale tak jak, w Cigu wiekw, nie odbierali oni pojedynczych Gosw, KTRE mwily o Dobru, poczynajc od Sowa, tak dalej ludzie bd gusi, zawsze gusi 8211 z wyjtkiem tych oznaczonych Moim Znakiem, Moich Najmilszych przyjaci usiujcych i za Mn 8211 ludzie bd gusi na gosy wielu duchw, na gosy, jak Brzmienia Szum wielu wd, KTRE bd piewa jetzt pien von prowadzi poznania Swiata, ein przede wszystkim tun Mnie narody tun: wiecznego Sowa. Kiedy ostatnia PRBA - zostanie zakoczona, Szatan przyjdzie po raz ostatni i znajdzie powiernikw w czterech stronach swiata, i bd oni bardziej liczni ni piasek morza. Oh Chryste Oh Jezu, Ktrys umar, aby zbawi ludzi Tylko cierpliwo Boga, moe czeka tak dugo, zrobi tak Wiele, otrzyma tak mao, bez odbierania swoich darw czlowiekowi i pozwoli im zgin na DUGO Przed wyznaczon godzin Tylko Moja Cierpliwo ktra jest Mioci moga czeka na war wszystkich, wiedzc, e jak piasek filtrowany przez bardzo GSTE sito, do CHWAY dojjdzie tylko kilka witych dusz w porownaniu tun mas, KTRE nie wiedz w jaki sposb, albo nie chc przechodzi przez sito Prawa, Mioci, Powicenia aby tun Mnie dotrze. Ale w godzinie mojego przyjcia, w szatach Boga, Krla i Sdziego, przyjd von Zebra wybranych i przekln potpionych, wrzucajc je tam, gdzie Antychryst, Bestia i Szatan bd ju na wieczno, po niepodzielnym zwycistwie Jezusa Chrystusa, Syna Boego, Zwycizcy Smierci i Szatana tym dem angegebenen, ktrzy wiedzieli, jak pozosta w yciu ywy m8221, yjc DUCHEM, oczekujc godziny naszego triumfu, dam w posiadanie mieszkanie Niebieskie, Oddam im siebie nieustajco i bez miary. D ku tej godzinie, Maria. Przyzywaj jej i woaj Mnie z za moc swojego ducha. Ja jestem ju w drodze, kiedy dusza woa Mnie. WRAZ z Umiowanym ktry widzia z ziemi chwa Baranka, Syna Boego, chwa swojego i twojego Jezusa, mw, z kadym uderzeniem twojego serca: 8222Przyjd, Panie Jezu8221 8222. Maria Valtorta, I Quaderni del 1943 (Edizioni Pisani Centro Editoriale Valtortiano srl, Via Po 95, 03036 Isola del Liri FR, Italia, 1985): 156-160 Panika przy bankomatach na Cyprze. Sie konnen das IMDb-Team auf Fehler und Lucken auf dieser Seite hinweisen. W niektrych zabrako ju pienidzy, w innych ograniczono wydawanie gotwki tun 600 Euro. Jest wolne nikt nie dowiezie banknotw do bankomatw. Von poniedziaku wchodzi w ycie prawo nakazujce bankom pobra 10 oszczdnoci od pienidzy zdeponowanych przez obywatela trzymajcego pienidze w banku. Mamy bardzo mao czasu W Cigu ostatnich kilku lat, yjemy w faszyw bak nadziei, ktra durchein napdzana przez ogromne iloci Dugu i pienidza ratunkowego. To zudzenie stabilnoci gospodarczej przekonao wikszo ludzi, e wielki kryzys gospodarczy z 2008 r. Von po prostu takim jednorazowym wybrykiem, ein teraz wszystko ju powrcio z powrotem tun normy. Niestety, tak nie jest w ogle. Prawda jest taka, e finansowa katastrofa z 2008 von einem tylko pierwsz fal naszych gospodarczych kopotw. Meine nawet nie zbliylimy si tun odzyskania strat wynikej z tej fali, ein kolejna fala zaamania gospodarczego szybko si zblia. Nasza gospodarka jest jak ogromny zamek z piasku, ktry zosta zbudowany na prinzipien dugu ich waluty papieru toaletowego. Poniewa kada Fala kryzysu uderza w nas, ein rozwizania, KTRE Nasi przywdcy prezentuj nam sprawiaj e jest jeszcze wicej dugw, i cigle wicej drukowania pienidzy. Ich za kadym razem, te 8222rozwizania8221 bd sprawia jedynie e nasze problemy bd jeszcze gorsze. Wanie teraz rozgrywaj si Wydarzenia KTRE rozwijaj si w Europie i Stanach Zjednoczonych, KTRE popychaj nas ku nastpnej chwili powanego kryzysu. Mam szczer nadziej, und mamy jeszcze troch czasu, zanim nastpny kryzys z zitat antworten, ale jak wida, czas szybko ucieka. Oto 12 wydarze, ktre si Aufenthalt, ein Ktre pokazuj e nastpna fala zaamania gospodarczego jest prawie tutaj 8230 1 Wedug CEO Trimtab Karola Biderman. firmowe zakupy akcji s cay czas niskie, zakupw ein stosunek tun sprzeday korporacyjnej obecnie osign zdumiewajce 50 do 1 8230. Biderman MWI, e 8222wtajemniczeni w firmach amerykaskich kupili najmniejsz ilo akcji w danym miesicu8221, dh stosunek sprzeday tun zakupu Scherz teraz 50 tun 1 8211 czyli Miesiczny rekord. 2 Ogoszono rwnie. e dochody osobiste w USA przeywaj swj najwikszy spadek miesiczny od 20 lat 8230 Dochody Spady o 505.500.000.000 dolarw w styczniu, lub 3,6, w porwnaniu tun grudnia. Um najbardziej drastyczny spadek od stycznia 1993 r. Wedug Departamentu Handlu. 3 Guernator Michigan Rick Snyder MWI, e bdzie musia powoa awaryjnego zarzdc Finansowego ktry zajmie si sprawami finansowymi Detroit 8230 Jeli to nie zadziaa, Detroit. Bdzie niemal na pewno zmuszony tun ogoszenia upadoci. Jeli tak si stanie, bdzie zu najwiksze miejskie bankructwo w historii USA. 4 Ogoszono, e stopa bezrobocia wir Woszech wzrosa tun 11,7 proc. Um jest ogromny skok w porwnaniu z 11,3 prozent w poprzednim miesicu. Wochy teraz maj najwysz Haltestelle bezrobocia, od 21 lat. 5 Stopa bezrobocia wrd modziey wir Woszech wzrosa tun nowego wszech czasw rekordu 38,7 proc. 6 Ogoszono, e stopa bezrobocia w strefie von jako caoci, po prostu pobia zupenie nowy rekordowy poziom 11,9 proc. 7 Ogoszono, e stopa bezrobocia w Grecji wynosi obecnie 27 prozent. Ein przewiduje si. E osignie 30 prozent do koca roku. 8 Stoppa bezrobocia wrd modziey w Grecji jest teraz prawie niewiarygodna 59,4 Proc. 9 W Sobot Setki tysicy demonstrantw wypeniy ulice Lizbony i innych miast portugalskich aby zaprotestowa przeciw rodkom oszczdnociowym, KTRE zostay naoone na nich. Um von podobno najwikszy protest w historii Portugalii. 10 Wedug Goldman Sachs, depozyty bankowe speinn w ceinve Europie w miesicu styczniu. 11 W Wochenende, zastpca gubernatora banku Centralnego Chin owiadczy, e Chiny s przygotowane tun 8221 wojny walutowej 82.228.230 Chiski bankier powiedzia e Pekin jest 8222w peni przygotowany8221 tun wojny walutowej i wezwa wiat przestrzegania konsensusu osignitego przez Grup G20 tun, aby unikn konfrontacji. 12 Wochy s ekonomicznym mietnik ie m w tym momencie, ich polityczny impas jaki Woszech jest z pewnoci sprawie nie pomaga. Partia komika Beppe Grillo mogaby potencjalnie przechyli rwnowag wadzy na jedn czy Droge stron wir Woszech, ein w Wochenende zrobia kilka uwag, KTRE s naprawd wstrzsem dla wsplnej Europie. Uwaa auf e Wochy powinny przeprowadzi Referendum w sprawie Euro 8230 8222Jestem zwolennikiem Europy, ale jestem za Referendum w sprawie Euro 8222Beppe Grillo powiedzia gazecie Bild am Sonntag. Grillo powiedzia, e czonkostwo w Euro powinno von wol narodu woskiego. Ponadto Grillo sugeruje, gruben e Woch jest tak duy, e trzeba renegocjacji ktra jest jedyn opcj 8230 W wywiadzie dla niemieckiego magazynu opublikowanym w Sobot, pan Grillo powiedzia, e 8222jeli warunki si nie zmieni8221 Wochy 8222bd chciay8221, opuci Euro i powrci dawnej waluty Krajowej tun . 64-letni komik powiedzia rwnie e Wocheny musz renegocjowa swoje 2 biliony dugu. Tagey s w takich tarapatach gospodarczych, e 8222w cigu szeciu miesicy, nie bd ju w stanie paci emerytur in der wynagrodze pracownikw publicznych.8221 Oczywicie gegraben offentlich jest te w centrum debaty w Stanach Zjednoczonych. Cicia ktre teras weszy wycie, na pewno bd miay wpyw na gospodark USA. Gospodarka USA USA Vereinigtes Konigreich Gro?britannien und Nordirland. C, kady powinien bardzo uwanie obserwowa Europ, ein nehmen bardzo schwach, aby mie oko na Wall Street. Istnieje na masa informacji, e na gieda jest w pobliu szczytu. 8222Kade westerngodne narzdzie techniczne ostrzega przed kolejnym krachem. 8222Wikszo z rajdu na giedzie von 2009 roku von wynikiem drukowania pienidzy przez Rezerw Federaln, aby stworzy8221 efekt bogactwa 8222poprzez wzrost cen na rynku giedowym. Zu tylko zwiksza ryzyko spowolnienia. 8222Nastpny etap w d nie bdzie korekt wzrostw od dokw z 2009 r. Bdzie to kolejny powany kryzys finansowy. Najgorsze jest teraz przed nami. 8222 Niestety, wikszo ludzi nadal bdzie zaprzecza, e wszystko jest w porzdku, dopki nie bdzie zbyt pno. Wiele obszarw Europy ju dowiadczaj depresji gospodarczej. i to jest tylko kwestia czasu, zanim 82308230.. Czas ucieka, i mam nadziej, e jestecie gotowi. Wic co o tym mylisz Ile czasu jeszcze nam zostao przed kolejn fal ekonomicznej zapaci